Samsung MCD-CM300 Car Stereo System User Manual


 
Инструкция за употреба на портативен MP3-CD плеър Samsung
MCD-CM300
Предпазни мерки
Постарайте се прах или други частици да не влизат във вътрешността на вашия
плеър. Не слагайте тежки уреди върху него или дистанционното управление. Не го
оставайте на директна светлина или близо до топли източници. Вътре не
поставайте нищо друго, освен диска, които искате да чуете. Не използвайте счупен
или надраскан диск.
Слушалки
Не използвйте слушалките, докато карате кола, колело и други превозно средство.
Това е много опасно и в някой райони е забранено. Не усилвайте силата на звука на
най-високото възможно ниво.
Основни бутони на основното тяло
1. Жак за дистанционното управление
2. Open - отваряне
3. +10
4. DIR/PROGRAM бутон
5. POWER INPUT JACK
6. STOP
7. PLAY/PAUSE
8. SKIP/SEARCH прескачане/търсене
9. VOLUME настройки звук
10. Menu бутон
11. MODE бутон
Дистанционно управление
1. HOLD SWITCH
2. STOP
3. PLAY/PAUSE
4. SKIP/PAUSE
5. VOLUME
6. MODE
7. +10
8. EARPHONE JACK
Дисплей
1. PLAYTIME Indicator – време възпроизвеждане
2. Еq индикатор
3. Индикатор запис и повторение
4. Remaining Battery - индикатор батерия
5. ALBUM NAME - име на директория
6. TITLE - заглавие
7. L/D Channel
8. Bit Rate индикатор